Edward Omey Mathematics

Vlaamse Vereniging van Wiskunde Leerkrachten

Lidgeld bedraagt 27 euro (België)
Lidgeld Nederlander lid NvVvW: 30 euro
Lidgeld Europeanen: 40 euro
(per kalenderjaar, incl. Nieuwsbrief en het tijdschrift Wiskunde en Onderwijs)

Storten op: IBAN82 0001 1162 4768
BIC BPOTBEB1
t.n.v. VVWL, C. Huysmanslaan 60/Bus 4, 2020 Antwerpen - België

Powered By Website Baker